Buitenschoolse opvang (BSO)

BUITENSCHOOLSE OPVANG
BSO “de Bovenbende” is een kleinschalige HUISKAMEROPVANG, waarbij het spelplezier voorop staat. Er is gekozen voor opvang van maximaal 8 kinderen van 4 tot 8 jaar. Kinderen stromen door vanuit de dagopvang, waardoor ze vertrouwde gezichten zien en in een vertrouwde omgeving blijven. Door de kleine groep is er veel tijd en ruimte voor ieder kind. Met onze Stippel-bus worden de kinderen van school opgehaald. Zij vertellen hun verhalen tijdens het fruit eten en drinken. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar, en aan alle onderwerpen die leven in de groep.

VRIJE ACTIVITEITEN
De BSO werkt niet met een vast dagschema. De pedagogisch medewerker bereidt activiteiten voor en in overleg met de kinderen ontstaat een idee welke activiteiten ondernomen worden en in welke samenstelling. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om initiatief te nemen en overleg te plegen met elkaar. Creativiteit en vrije expressie krijgen alle ruimte, net als lekker bijkomen van een drukke schooldag. Ook de indeling van de BSO ruimte is een groepsbesluit. Tijdens de vakantie kan je kind de hele dag komen. Er zijn dan meerdere eet- en drink momenten en een broodmaaltijd gepland. Wanneer het weer het toelaat spelen we buiten, rekening houdend met leeftijd, motorische ontwikkeling en veiligheid. Regelmatig gaan we op pad naar de bibliotheek, de speeltuin, de kinderboerderij of het bos.

Pedagogisch beleid BSO