Kinderopvang

KINDEROPVANG
De grootste bron voor de ontwikkeling van je kind zijn andere kinderen. In de dagopvang is vanuit de doelstelling om gezinsvervangende opvang te bieden gekozen voor een verticale groepsopbouw. Leren van elkaar komt hier optimaal tot uiting en net zoals binnen een gezin is er geen leeftijdsindeling.
Een VERTICALE GROEP heeft op pedagogisch gebied de volgende voordelen:

  • Je kind blijft 4 jaar in dezelfde groep en hoeft niet steeds afscheid te nemen van vriendjes of vriendinnetjes én van de pedagogisch medewerkers, wat bijdraagt aan de sociaal-emotionele veiligheid. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.
  • Kinderen maken een rolontwikkeling door: van de ‘kleinere/zwakkere’ naar de ‘grotere/sterkere’. Jonge kinderen leren van oudere kinderen in de groep en oudere kinderen leren rekening te houden met ‘de kleintjes’. Samenwerken, omgaan met onderlinge conflicten en in groepsverband activiteiten ontplooien, ontwikkelt de sociale competentie van kinderen.
  • Er is meer variatie in het spelaanbod en de aangeboden activiteiten dan binnen een horizontale groep. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die aansluiten bij de individuele ontwikkeling van jouw kind. De ontwikkelingssnelheid van de persoonlijke competenties van kinderen (cognitief, affectief, emotioneel, psychisch, motorisch) kunnen verschillend zijn. Ieder kind krijgt stimulerende activiteiten aangeboden, die passend voor hem of haar zijn.


BEGELEID SPEL

Een deel van de dag bestaat uit vrij spel, begeleid door pedagogisch medewerkers. Je kind kiest zelf met wie en waarmee het wil spelen. Het speelgoed is uitgezocht met het oog op de ontwikkeling van de fantasie, de grove motoriek, de fijne motoriek, zintuiglijke oefeningen, expressie, en taalontwikkeling. Het aanbod van spelmateriaal wisselt regelmatig naar behoefte van de groep. Er wordt ook gericht in groepjes gespeeld, voorgelezen, gezongen en geknutseld etc. Je kind doet mee op basis van vrijwilligheid maar wordt wel gestimuleerd om deel te nemen.

BUITEN
Spelvormen kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden. Wanneer het weer het toelaat spelen we lekker buiten. Ook de baby’s gaan zoveel mogelijk mee naar buiten, op een kleed, in de buggy of in de box. Hierbij letten we natuurlijk op de afwisseling tussen actieve en rustige momenten. Typische speeltoestellen voor buiten zijn: zandbak met emmers/scheppen e.d., kruiwagens, fietsen, steppen, ballen en blokken. De speeltoestellen zijn op veiligheid en motorische ontwikkeling gekozen. Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt, wordt vooraf toestemming van de ouders gevraagd.

Pedagogisch beleid dagopvang