Kwaliteit en veiligheid

KWALITEIT en VEILIGHEID
KOC Meneer Stippel werkt volgens de regels en richtlijnen van de Wet Kinderopvang en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) met registratiecodes: 167131692 voor de dagopvang en 161523948 voor buitenschoolse opvang “de Bovenbende”. Aan de hand van interne en externe beoordelingen worden de ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit getoetst op diverse terreinen.