Arbeidsinspectie

ARBEIDSINSPECTIE
Door middel van incidentele controle ziet de arbeidsinspectie toe op een veilige werkomgeving voor de pedagogisch medewerkers met juiste de werkmethoden en goedgekeurd meubilair.