GGD-inspectie

GGD-INSPECTIE
In opdracht van de Gemeente Heusden wordt de kwaliteit van de geboden opvang door de GGD volgens wettelijk vastgestelde kaders getoetst. Onderwerpen die aan bod komen tijdens een GGD-inspectie zijn:

  • Ouderinspraak
  • Personeel
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • VVE aanbod en uitvoering
  • Klachtenregeling

Het inspectierapport is openbaar en wordt verstrekt aan de Gemeente Heusden en aan de Oudercommissie. Op de website van GGD Hart voor Brabant zijn de inspectierapporten in te zien.

//www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf