GGD-inspectie

GGD-INSPECTIE
In opdracht van de Gemeente Heusden wordt de kwaliteit van de geboden opvang door de GGD volgens wettelijk vastgestelde kaders getoetst. Onderwerpen die aan bod komen tijdens een GGD-inspectie zijn:

  • Ouderinspraak
  • Personeel
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • VVE aanbod en uitvoering
  • Klachtenregeling

De inspectierapporten Dagopvang en BSO zijn openbaar en worden verstrekt aan de Gemeente Heusden en aan de Oudercommissie.

Beide rapporten ( Inspectierapport Dagopvang Meneer Stippel 19-12-23.pdf en Inspectierapport BSO de Bovenbende 19-12-23.pdf) zijn zowel op locactie als digitaal in te zien en worden gepubliceerd in het LRKP.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl