Teambespreking

TEAMBESPREKING
Eenmaal per 6 weken wordt buiten de opvangtijden een teambespreking gehouden. Alle zaken die betrekking hebben op het KOC komen aanbod o.a.:

  • kind bespreking
  • VVE projecten
  • de onderlinge samenwerking
  • afstemming tussen het beleid en de werkwijze
  • investeringen/aanschaf
  • personele bezetting
  • communicatie intern en extern
  • deskundigheidsbevordering
  • stage begeleiding