Triple P

TRIPLE P (Positief Pedagogisch Programma)
Er is geen enkele manier van opvoeden die werkt bij ieder kind. Er bestaan ook geen ideale opvoeders. Met een aantal handvaten voor positief opvoeden kun je een goed uitgangspunt creëren. Triple P formuleert het zo: Wat hebben kinderen nodig om zich goed te ontwikkelen?

  • een veilige en stimulerende omgeving
  • leren door positieve ondersteuning
  • een aansprekende discipline
  • realistische verwachtingen
  • ouders die ook voor zichzelf zorgen

De principes van Triple P worden ook in de opvang van je kind gehanteerd. Over een aantal veel voorkomende opvoeddilemma’s bestaan folders met tips die de pedagogisch medewerker samen met je kan bespreken als je daar behoefte aan hebt.