Vier-ogen principe

VIER-OGEN PRINCIPE
De indeling van het gebouw van KOC Meneer Stippel is overzichtelijk en door de toepassing van kleine raampjes naast de deuren tevens transparant. De slaapruimte en de verschoonruimte zijn direct grenzend aan de speelzaal. Op de tijden (voor 08.00 ’s morgens of na 18.00 ’s avonds) dat er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is, worden in het kader van het vier-ogen principe video opnamen gemaakt. De beelden worden per dag opgeslagen en één kalenderjaar bewaard. De Oudercommissie heeft een controlerende taak: tijdens iedere vergadering van de Oudercommissie wordt een datum gekozen en wordt de opname van die datum bekeken. Van de bevindingen wordt melding gemaakt in de notulen van de vergadering. De opnamen worden uitsluitend voor het beschreven doeleinde gebruikt.