Oudercommissie

OUDERCOMMISSIE
De Oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen die bij KOC Meneer Stippel opgevangen worden en de belangen van alle ouders. De commissie overlegt vier maal per jaar en heeft een adviserende en/of instemmende rol in zaken als het pedagogisch beleidsplan, het voedingsbeleid en de kwaliteit. Van het overleg worden notulen onder de ouders verspreid. Tevens kan de Oudercommissie onderwerpen ter sprake brengen namens één of meerdere ouders, zij zijn rechtstreeks aanspreekbaar. Leden van de Oudercommissie worden door alle ouders gekozen. Op dit moment bestaat de Oudercommissie uit de volgende 3 leden:

Hibaaq Mohammed, moeder van 3 kinderen, in de functie van Voorzitter.
Perry Boor, vader van 2 kinderen, in de functie van Penningmeester.
Daphne van der Meer, moeder van 2 kinderen, in de functie van Secretaris.

In de hal van KOC Meneer Stippel tref je informatie aan over de bereikbaarheid van de leden en de werking van de Oudercommissie. De Oudercommissie is lid van de belangenvereniging BOinK voor ouders in de kinderopvang.

Neem contact op met de oudercommissie via het volgende email adres: ocmeneerstippel@gmail.com.