Samenwerking Basisscholen

SAMENWERKING BASISSCHOLEN
Wij werken met de basisscholen in de Gemeente Heusden aan de doorgaande leerlijn. Op de leeftijd van 3 jaar en bij 3 jaar en 9 maanden wordt voor je kind een overdrachtformulier* ingevuld voor de onderdelen taal, rekenen, kleuren en lichaamsdelen. Doel hiervan is de kennis van het kind inschatten op genoemde momenten. Je kind beantwoord op een speelse manier een serie vragen. De resultaten worden met de ouders besproken. Als er aanleiding toe is kan door middel van gericht aanbod een onderdeel gestimuleerd worden. De tweede serie vragen is identiek waardoor de voortgang van je kind in beeld komt. Na bespreking met de ouders en instemming van de ouders worden de gegevens aan de basisschool, waar het kind naar toe gaat, overgedragen. Met deze informatie kan een goede aansluiting geboden worden aan je kind vanaf de eerste schooldag. In de groepen 1 en 2 van de basisschool wordt ook met een VVE programma gewerkt.

*Het formulier is ontwikkeld in samenwerking met alle voorschoolse instellingen en basisscholen.