Tarieven 2024

Dagopvang 50 weken
€ 10,10 *
per uur
Dagopvang 40 schoolweken
€ 11,11
per uur
Dagopvang flexibel
€ 11,62
per uur

* Voor het 2e kind (en volgend kind) geldt een korting van 5%.

Het totale aantal opvanguren per jaar wordt berekend en vastgelegd in de overeenkomst. De uren worden verdeeld over twaalf gelijke termijnen in rekening gebracht.

BSO standaard
€ 8,85 *
per uur

BSO wordt aangeboden tijdens de 40 schoolweken en 10 vakantieweken per schooljaar. Afhankelijk van de gewenste opvangdagen en het tijdstip waarop de schooltijd eindigt,  wordt het aantal uren opvang tijdens de schoolweken berekend.

Het totale aantal opvanguren per jaar wordt vastgelegd in de overeenkomst. De uren worden verdeeld over twaalf gelijke termijnen in rekening gebracht.

BSO flexibel
€ 10,18
per uur