VVE

VVE (Vroege- en Voorschoolse Educatie)

SPELEND DE WERELD ONTDEKKEN met het programma Piramide van Cito.

Met gerichte activiteiten en bijpassende kinderboeken leert je kind op een gestructureerde manier over een aansprekend onderwerp. De inrichting van de speelzaal wordt aangepast aan het onderwerp. Door telkens een stapje verder te gaan wordt een thema in 4 weken uitgewerkt. Een thema kan bijvoorbeeld zijn: kleding, wonen, ziek en gezond, lente, feest, verkeer enz. Naast de taalontwikkeling is ook aandacht voor kunstzinnige vorming, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelplezier, welbevinden, waarnemen, denken etc.

In het dagritme zijn ook vaste VVE activiteiten verweven, bijvoorbeeld het zingen van een begroetingsliedje in de kring of een vaste plaats waar we speelgoed opbergen. Alle pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om het VVE programma ”Piramide” aan te bieden op het niveau en de leeftijd van je kind. Zelfs de allerkleinsten raken gaandeweg vertrouwd met deze werkwijze en komen soms nieuwsgierig kijken. Ouders worden door middel van een projectbrief betrokken bij het onderwerp waar we mee bezig zijn, zodat zij thuis daarbij aan kunnen sluiten.