ZO praat ik

OBSERVATIEMETHODE ZO……IK
Om de ontwikkeling van je kind te volgen werken we met een observatiemethode van CED die uit 3 delen bestaat. In “ZO praat ik” volgt de mentor van je kind de taalontwikkeling, in “ZO doe ik “ wordt het gedrag geobserveerd, en “ZO beweeg ik” bekijkt de motorische ontwikkeling. Om de 5 maanden beantwoordt de mentor bij elk onderdeel een serie vragen. Deze vragen gaan uit van de gemiddelde ontwikkeling van kinderen vanaf 5 maanden. De bevindingen worden bij het ophalen van je kind met je doorgenomen om af te stemmen of je kind thuis dezelfde of juist andere ontwikkelingen laat zien. Indien er aanleiding voor is volgt verder overleg hoe we extra stimulering of externe hulp kunnen inzetten (b.v. logopedie bij een spraakprobleem).